Trải nghiệm sinh nhật thực tế ảo tại Cyberworld

Từ nay đến 31/12/2023

Mang theo một người bạn để chơi tại Cyberworld vào ngày sinh nhật của bạn! Các thành viên Genting Rewards có thể tận hưởng trải nghiệm VR miễn phí trị giá RM35 với một người bạn. Chỉ cần xuất trình IC / hộ chiếu và thẻ Genting Rewards của bạn khi bạn mua trải nghiệm trị giá RM50  tại Cyberworld để tận hưởng chương trình khuyến mãi này.

Điều khoản và điều kiện

  • Thành viên Genting Rewards đủ điều kiện để tận hưởng ưu đãi này một lần trong tháng sinh nhật. Bạn có thể mang theo một (01) người bạn đồng hành để tận hưởng trải nghiệm VR miễn phí bên mình.
  • Cần mua tối thiểu RM50 trong một hóa đơn tại Cyberworld để tận hưởng trải nghiệm VR này.
  • Ưu đãi này chỉ áp dụng tại Cyberworld, First World Plaza.
  • Vui lòng xuất trình thẻ Genting Rewards và IC/ hộ chiếu khi thanh toán để được hưởng ưu đãi.
  • Chương trình khuyến mãi này không áp dụng cho bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác đang diễn ra.
  • Ưu đãi không thể gia hạn, chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt, tín dụng hoặc hàng hóa khác một phần hoặc toàn bộ.
  • Genting Malaysia Berhad có quyền hủy bỏ, sửa đổi hoặc sửa đổi Chương trình khuyến mãi, Ưu đãi và Điều khoản & Điều kiện (có thể được Genting Malaysia sửa đổi theo thời gian) theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình mà không cần thông báo trước.