Genting SkyWorlds Theme Park
 


Genting SkyWorlds, là công viên giải trí rộng hơn 105.000m2 bao gồm nhiều “thế giới”.

Tên gọi Genting SkyWorlds để nói đến một đa vũ trụ nằm cao trên bầu trời, mà trong trường hợp này là hơn 1.829m so với mực nước biển, là một phần của chuỗi vui chơi giải trí tích hợp của Resorts World Genting.

Các vị khách của Genting SkyWorlds Theme Park được mời gọi đắm mình vào trong chin thế giới chủ đề độc đáo.

a) Studio Plaza
b) Eagle Mountain
c) Rio
d) Epic
e) Ice Age
f) Andromeda Base
g) Liberty Lane
h) Robots Rivet Town
i) Central Park