Miễn phí Savings Passport Genting Highlands Premium Outlets dành cho khách của Resorts World Awana

01.06 – 30.09.2023

 

Tiết kiệm thêm tại các Genting Highlands Premium Outlets với Savings Passport! Khách lưu trú tại Resorts World Awana có thể đổi Savings Passport miễn phí tại Trung tâm du khách ở High Street, Genting Highlands Premium Outlets.

 

Điều khoản dịch vụ

  1. Chỉ áp dụng cho khách lưu trú tại Resorts World Awana.

  2. Địa điểm Savings Passport Genting Highlands Premium Outlets là tại Trung tâm du khách tại High Street, Genting Highlands Premium Outlets.

  3. Vui lòng xuất trình thẻ chìa khóa phòng hoặc phiếu đặt phòng để đổi Savings Passport.

  4. Mỗi thẻ chìa khóa phòng/ Phiếu đặt phòng được đổi một (01) Savings Passport.