Phòng họp

 

Không gian sự kiện linh hoạt

Chúng tôi cung cấp 18 phòng họp có thể liên kết với nhau để phù hợp với bất kỳ nhu cầu cụ thể nào, cùng với cách bố trí thiết bị kỹ thuật tùy chỉnh, thích hợp cho từng mục đích sử dụng.

Điều khiến chúng tôi trở nên khác biệt:
 
Độ linh hoạt: Các phòng có thể được liên kết
 
Loại sự kiện: Tiệc, hội họp và hội nghị

Email: 
meetings-events@rwgenting.com

 

Plan an Event?

Get in touch with our dedicated team

Invalid Name
Invalid Email
Invalid phone number
Please check the box
Please check the box
Please check the box