Phòng xông hơi khô, phòng xông hơi ướt và bể sục

• Khách lưu trú: RM58 mỗi lần vào cửa
(Dành cho khách lưu trú tại Genting Grand, Highlands Hotel, Crockfords, First World Hotel, Genting SkyWorlds Hotel and Resort Hotel)

• Khách vãng lai: 88 RM/lần vào cửa