First World Complex


Điểm đến mang tính biểu tượng cho mọi lứa tuổi

Trung tâm mua sắm mang tính biểu tượng đã được tân trang lại và trở lại, tốt hơn trước! Một điểm đến cho mọi lứa tuổi, hãy chuẩn bị mua sắm cho đến khi bạn thả lỏng, trải nghiệm những món ngon ẩm thực và thư giãn tại những quán cà phê thú vị nhất.

Hàng ngày: 10am trở đi

First World Plaza

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
GUARDIANLevel 2T2A-09 & 09A

First World Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
BEAUTY HAIR SALOONLevel GLot F/L1.7
HEALING TOUCH REFLEXIOLOGYLevel GLot F/L1.6
WATSONSLevel GLot F/L1.3
 

First World Plaza

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
CHEETAHLevel 2T2A-19
COMMON SENSELevel 2T2A-25
MILANO EYEWEARLevel 2T2A-07
SOX WORLDLevel 2T2A-08
YOUNG HEARTSLevel 2T2A-20

First World Plaza

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
COMMON SENSELevel 2T2A-25
GRAND IMPERIAL RESTAURANTLevel 1T2-03
HANBURGERLevel 1T2–K01
OVERSEA RESTAURANTLevel 1T2-01
STEAM ERA SEAFOOD RESTAURANTLevel 1T2-02
SAKURA RESTAURANTLevel 1T2-06
THE FOOD FACTORYLevel 4T2C

First World Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
RICHDADLevel GLot F/L1.20

First World Plaza

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
BIGTOPLevel 2-
CYBERWORLDLevel 3T2BM-01
GENTING BOWL Level 3T2B
SNOWWORLD Level 2T2A
STUDIO K FAMILY KARAOKELevel 3T2B-03

First World Plaza

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
LOCKERLevel 1T2-FX 02
PICAPICALevel 1T2-FX 01

First World Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
WELLCARE CLINICLevel MF/L 1M.2

First World Plaza

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
BOOST JUICE BARLevel 1T2-11
CHATIMELevel 1T2-08
EGGETTE LABLevel 1T2-12
EUREKALevel 2T2A-K02
FAMOUS AMOSLevel 1T2-09
FUNG WONGLevel 1T2-10
HAPPY BEE FARMLevel 1T2-13
I LOVE YOO!Level 1T2-14
PICANTE SUSHILevel 1T2-15

First World Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
BAN HEANGLevel GLot F/L1.2
BASKIN ROBBINSLevel GLot F/LG1.6
ONE METER TEHLevel GLot F/L1.1
STARBUCKS COFFEELevel GLot F/LB8.9
XING FU TANGLevel GLot F/LG1.5
YOMIE'S RICE X YOGURTLevel GLot F/LG1.7A
PAULINE'SLevel GLot F/L1.9
KOONG WOH TONG Level GLot F/L1.K10

First World Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
MY NEWS.COMLevel GLot F/L1.8

First World Plaza

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
MY GADGETS PLUSLevel 2T2A-12