Genting Rewards Quyền lợi sinh nhật
 

Thưởng thức nhiều món quà sinh nhật từ chúng tôi vào ngày rất đặc biệt của bạn! Trước khi bảo trợ các cửa hàng, hãy truy cập iKiosk để đổi phiếu hưởng sinh nhật của bạn.

Quyền lợi sinh nhật của cửa hàng bên thứ ba: Có giá trị trong tháng sinh nhật của bạn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập quầy Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.