INFORMASI PENTING


Pertukaran Talian Utama untuk Tempahan

 

Harap maklum bahawa talian utama kami +603 7650 2288 akan diberhentikan berkuat kuasa 01.11.2023 dan digantikan dengan +603 2718 1118.

Waktu operasi talian utama kekal:
• Classic/SkyClassic, Silver/SkySilver, Gold/SkyGold: 10 pagi – 10 malam
• Platinum: 24 jam