Telah dibawa ke perhatian kami bahawa maklumat mengenai syarikat tertentu dalam Kumpulan Genting dan hartanah resort kami, dan beberapa Pengarah kami, telah digunakan tanpa kebenaran atau kuasa kami dalam risalah, media sosial, forum, aplikasi mudah alih pemesejan dan dokumen untuk merekrut peserta kepada pemasaran berbilang peringkat yang dikatakan, perkongsian keuntungan dan/atau skim pelaburan yang serupa.

Sila ambil perhatian bahawa Kumpulan Genting tidak mengendalikan atau merekrut peserta untuk sebarang jenis skim dan kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan yang terkandung dalam mana-mana risalah, media sosial, forum, aplikasi mudah alih dan dokumen pemesejan sedemikian atau untuk sebarang kerugian yang dialami oleh sesiapa yang berkaitan. dengan mana-mana skim tersebut.