Tambahan Hanya RM1 di Home Noodle


Sekarang sehingga 31.03.2023

Tambah Telur Herba, Dadih Kacang Goreng atau Teh Soba dengan hanya RM1 setiap satu apabila anda membelanjakan minimum RM20! Hanya satu (01) item tambahan dibenarkan untuk setiap transaksi.

Terma dan Syarat

  1. Sila tunjukkan kad Genting Rewards anda semasa pembayaran untuk menikmati tawaran ini.
  2. Promosi ini sah dari 01.01 – 31.03.2023.
  3. Promosi ini sah untuk satu transaksi setiap item dengan perbelanjaan minimum RM20 dan ke atas sahaja.
  4. Promosi ini hanya terdapat di HOME NOODLE, Awana SkyCentral, Resorts World Genting.
  5. Promosi ini tidak terpakai kepada mana-mana promosi lain yang sedang berjalan. Tawaran itu tidak boleh dilanjutkan, boleh dipindah milik atau ditukar dengan wang tunai, kredit atau barangan lain secara sebahagian atau sepenuhnya.
  6. Genting Malaysia Berhad berhak untuk membatalkan, meminda atau mengubah suai Promosi, Tawaran dan Terma & Syarat (seperti yang mungkin disemak oleh Genting Malaysia dari semasa ke semasa) mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis terlebih dahulu.